Hoe krijgen Louis van Gaal en Marc Lammers het beste in hun spelers naar boven? En wat kunnen organisaties hier van leren? Mirjam Baars, hoofd Opleiding & Ontwikkeling aan Tilburg University, analyseerde verschillende topsportcoaches en ontdekte hun 4 pijlers voor talentontwikkeling.

Iedere coach gaat op zijn eigen manier te werk. De een is speels, de ander afstandelijk. Bovendien heeft iedere sport zijn eigen dynamiek. Maar uiteindelijk hebben de coaches wel allemaal hetzelfde doel: het talent van hun spelers zo optimaal mogelijk benutten. Dit geldt ook voor organisaties. Baars beschrijft in haar nieuwe boek ‘leidinggeven aan talentontwikkeling’ vier pijlers voor talentontwikkeling. Gezien in de topsport, toe te passen in organisaties. Baars, die promoveerde op onderzoek naar talentontwikkeling in organisaties, licht de vier pijlers toe.

Pijler 1: Spiegelen van gedrag

Practice what you preach, geldt zeker bij het opleiden en ontwikkelen van medewerkers. Topsportcoaches zijn heel veel met hun eigen ontwikkeling bezig. Ze willen zichzelf iedere dag verbeteren. Spelers zien dat en spiegelen het gedrag van hun coach. In organisaties werkt dat net zo. Als de leidinggevende probeert om zichzelf te verbeteren, nemen medewerkers dat over. Daarbij hebben leidinggevenden hun eigen ontwikkeling zelf in de hand. Daar hebben ze zelf maximaal invloed op.’

Pijler 2: Focus op sterke punten

‘In de topsport win je wedstrijden door de sterke punten van je spelers naar voren te brengen en de zwakke punten te verdoezelen. Op dat punt kunnen organisaties nog wel progressie boeken. Vaak hameren leidinggevenden en hr-medewerkers op de zwakke punten van medewerkers, terwijl het veel meer zin heeft om te focussen op het talent. Als iedereen zijn eigen talent kan etaleren is het eenvoudiger om elkaar te compenseren op zwakke punten.’

Pijler 3: Creëer een hecht team

‘Een belangrijk verschil tussen een goede coach en een topcoach, is dat een topcoach van alle individuele kwaliteiten een hecht team kan maken. Je hebt altijd verschillende types in een team, iedereen met zijn eigen kwaliteit. Als je de kwaliteiten van elkaar kent en bereid bent om de zwakke punten van elkaar te compenseren, verbeter je de prestaties op het veld. In organisaties verbetert de arbeidsproductiviteit als het team meer is dan de som van alle individuen.’

Pijler 4: Zorg voor innovatie, talenten moet je prikkelen

‘Talent moet je elke keer weer opnieuw uitdagen. Blijf daarom zoeken naar vernieuwing en verbetering. Blijf innoveren. Stilstand is achteruitgang. Denk niet dat je in één klap 100% kunt verbeteren.  Kijk liever of je met kleine stapjes een beetje progressie boekt. En blijf het proces monitoren, anders heb je geen zicht op de verbeteringen.’