15 nov 2017

In deze blog laten we zien hoe je jouw werkgeluk kunt optimaliseren door het vergroten van jouw autonomie. Deze blog maakt deel uit van een reeks van 10. In elke blog staan we stil bij een andere sleutel voor het optimaliseren van jouw werkgeluk. 

Autonomie geeft de mate aan waarin je zelf kunt zijn en mag bepalen wat je doet in je werk zonder bemoeienis van buitenaf. Kortweg vrijheid van handelen, handelen naar eigen keuze. Des te meer autonomie je ervaart in je werk, des te hoger je werkgeluk. Autonomie bestaat uit twee componenten: beslissingsbevoegdheid en in controle zijn. Deze begrippen lichten we hieronder toe.

Beslissingsbevoegdheid 

De mate waarin je beslissingen kunt beïnvloeden die belangrijk zijn voor je werk noemen we beslissingsbevoegdheid. Doorgaans neemt deze beslissingsbevoegdheid toe naarmate je meer werkervaring opdoet en stijgt op de hiërarchische ladder in een organisatie. Toch kun je ook als Young Professional zelf je beslissingsbevoegdheid vergroten. Gewoon door expliciet meer regelruimte te vragen aan je leidinggevende en meer verantwoordelijkheden naar jezelf toe te trekken. Als je het idee hebt dat je onnodig klein wordt gehouden, ga dan hierover het gesprek aan en vraag om meer vertrouwen en ruimte.

In controle zijn 

De mate waarin je belangrijke onderdelen van je werk zelf kunt regelen. Van de Nederlandse medewerkers geeft 45,6% aan voldoende in controle te zijn over zijn/haar werkzaamheden. Hier ligt dus nog veel ruimte voor verbetering. Ook uit het Young Professional onderzoek over werkgeluk blijkt dat ondernemers significant hoger scoren op werkgeluk, namelijk een 8. Het grootste verschil wordt veroorzaakt door de mate van in controle zijn. Ondernemers ervaren meer in controle zijn dan Young Professionals in loondienst. Een manier om je in controle zijn te vergroten, is dus eigen ondernemer worden. Dit is ook een trend die wij zien in onze werkpraktijk. Steeds meer Young Professionals kiezen voor het eigen ondernemerschap, sluiten zich eerder aan bij een jonge start-up en vermijden steeds meer grote bureaucratische corporates.

We hopen dat deze blog je inspireert om concreet aan de slag te gaan met de sleutel autonomie. Ben je benieuwd naar de andere 9 sleutels en hoe je deze kunt inzetten voor het optimaliseren van jouw werkgeluk. Download dan hier ons gratis E-Book: Optimaliseer jouw werkgeluk met de werkgelukformule.