Bureau YOP

Onze Why

Wij geloven in werkgeluk als business model. Gelukkige medewerkers maken meer impact en presteren beter. Onze missie is het optimaliseren van het werkgeluk van Young Professionals. Hiermee dragen we bij aan duurzame groei en ontwikkeling van Young Professionals en Organisaties.

Waarom werkgeluk?

Uit het jaarlijkse Young Professional onderzoek blijkt dat werkgeluk de belangrijkste werkbehoefte voor Young Professionals is (Bron: Young Professional onderzoek 2015). We zien ook dat Young Professionals in loondienst zichzelf maar een magere 6 scoren op werkgeluk. Er bestaat dus een groot verschil tussen wens en realiteit.
Bureau YOP draagt bij aan het verkleinen van deze werkgeluk-gap.

Binnen organisaties zien we vaak dat op deze werkgelukbehoefte nog slecht wordt ingespeeld. Met als gevolg ontevreden Young Professionals die vroegtijdig de organisatie verlaten. Gelukkig ontmoeten we ook steeds meer bedrijven die investeren in werkgeluk en dit zien als een belangrijke strategische keuze. Uit onderzoek blijkt dan ook dat elke euro die geïnvesteerd wordt in organisatie- en werknemersgeluk, zich 5 keer terugbetaalt (Rath en Harter, 2010).  Bovendien toont onderzoek uit de Positieve Psychologie aan dat gelukkige medewerkers:

 • 31% productiever zijn
 • 27% minder ziek zijn
 • 12% meer winst
 • 12% meer service en dienstverlening verlenen
 • 300% creatiever zijn
 • 69% minder verloop laten zien

Onze How

Faciliteren van werkgeluk

Enerzijds faciliteren we Young Professionals bij het optimaliseren van zijn werkgeluk en impact in de organisatie d.m.v. talentontwikkelprogramma’s, trainingen, workshops en coaching. Anderzijds adviseren we organisaties bij het faciliteren van een gelukkige werkomgeving.

Verbinden van talentontwikkeling met organisatie ontwikkeling

Wij geloven dat talent- en organisatieontwikkeling onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar.  In onze talentprogramma’s maken we daarom altijd de verbinding tussen persoonlijke-, professionele- en organisatieontwikkeling.

Door te investeren in talentontwikkeling ontstaan inspirerende en menselijke organisaties die een magnetische werking hebben op zowel klanten als medewerkers.

Onze What

Bureau YOP biedt 4 verschillende soorten diensten aan, te weten:

 1. Talentontwikkelprogramma’s Lees Meer
 2. Workshops & trainingen Lees Meer
 3. Coaching Lees Meer
 4. Advies Lees Meer

Onze Aanpak

Bij Bureau YOP hebben we de volgende 10 uitgangspunten. Lees meer

1. Co-creatie

Voorafgaand aan onze programma’s indien de opdrachtgever daar behoefte aan heeft, nodigen we deelnemers en interne talent developers uit in onze YOP-arena. Tijdens een interactieve sessie brengen we zowel de leerwensen van YOP in kaart als de ontwikkelbehoeften van de organisatie. Vervolgens betrekken wij YOP direct in het design van het programma en laten wij ze ook zelf leerinterventies inrichten, zoals conferenties, netwerkbijeenkomsten en leermodules.

2. Verbinden van talent- en organisatieontwikkeling

Het succes van een talentontwikkelprogramma valt of staat met de koppeling naar de verander- en ontwikkelopdracht van de organisatie. Daarom beginnen we in het ontwikkelen van onze programma’s altijd bij de organisatie context. Voor welke (verander) opdracht en uitdagingen staat de organisatie? Wat betekent dit voor de rollen en functies van medewerkers? Wat vraagt dit in het bijzonder van YOP? Wat heeft YOP nodig om zijn talent te ontwikkelen en optimaal bij te dragen aan deze organisatie ontwikkeling?

3. Afwisselende leerinterventies & leerdimensies

In onze talentontwikkel programma’s maken we gebruik van afwisselende leerinterventies, zoals individuele coaching, YOP on the JOB coaching, modulaire groepsprogramma’s,  webinars, e-learning, intervisie en talent feedback gesprekken.

Onderstaande leerdimensies vormen de rode draad in het design van onze talentprogramma’s:

 • IK (leiding geven aan jezelf, authentiek en proactief zijn)
 • DE ANDER (betrekken van anderen, samenwerken en relationeel organiseren)
 • ORGANISATIE (bijdragen aan organisatieverandering en organisatiedoelstellingen)
 • CONTEXT (afstemmen op veranderende toekomst, trends, maatschappij en economie)

4. Zelfbewustzijn

Talentontwikkeling start bij zelfbewustzijn. Bewustzijn van je talenten, je passies, je drijfveren, je valkuilen, je waarden en je overtuigingen. In onze programma’s stimuleren we YOP om op zelfonderzoek te gaan, te reflecteren en zijn zelfbewustzijn te ontwikkelen. Hierbij maken we ook gebruik van persoonlijkheidstesten als DISC en MANAGEMENT DRIVES/ REAL DRIVES.

5. YOP-feedback spiegels

YOP kan alleen zichzelf zijn als YOP in de spiegel wil kijken. In onze programma’s doen we dat door YOP in zijn eigen spiegel te laten kijken (d.m.v. zelfreflectie) en hem een spiegel voor te houden (d.m.v. feedback van deelnemers, trainers en collega’s). We maken hierbij gebruik van een 360° relationeel feedback kompas.

6. Werkgeluk

Onze programma’s zijn gericht op het optimaliseren van het werkgeluk van YOP. Wij geloven dat YOP de meeste waarde toevoegt voor een organisatie als hij in zijn kracht staat. In onze programma’s laten we YOPPERS hun eigen werkgelukformule ontdekken en begeleiden we YOP bij het optimaliseren van deze formule in zijn werk.

7. Talent voorop in Appreciate Inquiry

Wij werken vanuit het waarderend perspectief (Appreciate Inquiry), waarbij we uit gaan van de kracht en mogelijkheden van YOP i.p.v. zijn tekortkomingen. In de begeleiding van YOP maken we onbenut talent zichtbaar en verstevigen we het huidige potentieel. Een belangrijk onderdeel vormen de talentgesprekken, waarbij we in een driegesprek met de manager/mentor op zoek gaan naar de unieke talenten van YOP.

8. De kunst van het waarmaken

Regelmatig ontmoeten we YOPPERS die zo ambitieus en gericht zijn op het waarmaken van verwachtingen dat ze boven hun kracht grijpen en uit balans raken. Het omgaan met interne en externe druk, het managen van eigen onzekerheid en het behouden van een gezonde balans zijn daarom belangrijke thema’s onze programma’s. We brengen YOP de kunst van het waarmaken bij.

9. Eigenaarschap

Om YOP tot bloei te laten komen, dient hij zelf eigenaar te worden van zijn eigen leerproces. Dit betekent dat hij persoonlijke leerdoelen formuleert, reflecteert, uit zijn comfortzone stapt en verantwoordelijk is voor het zichtbaar maken van de leeropbrengsten in de werkpraktijk. Eigenaarschap is ook één van de onderdelen in onze talentgesprekken.

10. Transfer naar de werkpraktijk

Wij weten dat YOP het beste en snelste leert door te doen en te ervaren. Daarom is het in brengen van de werkpraktijk van YOP zo belangrijk in onze programma’s. We werken met actuele werksituaties, simuleren gesprekken, betrekken managers en collega’s en formuleren op maat business challenges om zo de transfer naar de werkpraktijk te borgen.