In deze blog laten we zien hoe je jouw werkgeluk kunt optimaliseren door de beste versie van jezelf in te zetten in jouw werk. Deze blog maakt deel uit van een reeks van 10. In elke blog staan we stil bij een andere sleutel voor het optimaliseren van jouw werkgeluk. 

Het jezelf mogen zijn, jezelf kunnen uiten en het werken vanuit passie en talent zit in het hart van geluk op het werk. Hieronder gaan we verder in op deze verschillende onderwerpen.

Jezelf zijn 

De meeste mensen gaan naar hun werk met een masker op. Met dit ‘masker’ gedraag je je niet zoals je bent, maar zoals het hoort of zoals je denkt dat het van je verwacht wordt. En dat is zonde, want daarmee pas je jezelf aan en laat je een deel van jezelf niet zien. Uit het Young Professional onderzoek blijkt dat het verlangen om authentiek te kunnen zijn, het hoogst scoort met een 9 (score 4,6 op schaal van 1 – 5) onder alle werkbehoeften. Tegelijkertijd correleert het verlangen om authentiek te zijn het sterkst met de mate van werkgeluk. Met andere woorden: des te meer je jezelf bent op je werk, des te hoger je werkgeluk.

We komen in ons werk geregeld Young Professionals tegen die zo druk zijn met het waarmaken van allerlei verwachtingen dat ze helemaal zichzelf vergeten en uit hun kracht raken. Stress, twijfels en onzekerheid zijn dan vaak het gevolg. Om echt jezelf te kunnen zijn in je werk is het belangrijk dat je naar je eigen intuïtie leert luisteren en dat je je kwetsbaar opstelt. Daar is zelfinzicht, zelfsturing en lef voor nodig. Wil je meer jezelf kunnen zijn op je werk? Maar vind je het lastig om hier concreet mee uit aan de slag te gaan, neem dan contact op met Bureau YOP voor een authentiek gesprek.

Inzet van kwaliteiten 

Uit het Young Professional onderzoek blijkt dat er ook een sterke relatie bestaat tussen het kunnen inzetten van je kwaliteiten en talenten en de mate waarin je werkgeluk ervaart. Zie de grafiek hieronder.

Mensen die vooral ingezet worden op taken waarbij zij hun kwaliteiten kunnen benutten, zijn gelukkiger, ervaren minder snel spanning, voelen zich gezonder en hebben meer energie. Managers die expliciet aandacht hebben voor de kwaliteiten van hun medewerkers zien na verloop van tijd dat het verloop afneemt en dat de productiviteit en klanttevredenheid toenemen.

Reden genoeg dus om werk te maken van je talent. Wil je meer inzicht krijgen in jouw kwaliteiten, dan adviseren we je om de online Strenghtsfinder test in te vullen. Hierdoor krijg je snel een genuanceerd beeld van jouw top 5 belangrijkste kwaliteiten.

Inzet van passies 

Er blijkt ook een belangrijke positieve relatie te bestaan tussen het inzetten van je passies in je werk en het ervaren van werkgeluk. Uit het jaarlijkse Young Professional onderzoek blijkt dat ondernemers hier significant hoger op scoren dan Young Professionals in loondienst. Doen waar je energie van krijgt levert dus een belangrijke impuls aan je werkgeluk. Een manier om meer inzicht te krijgen in je passies is om een passiedagboek bij te houden gedurende een maand. Hierin houd je iedere dag bij welke activiteiten je energie hebben gegeven en welke activiteiten je energie hebben gekost. Je kunt ook eens kijken naar je hobby’s of activiteiten die je als kind graag deed. Hier liggen vaak ook je passies in verscholen.

Job Crafting

Binnen organisaties wordt er steeds meer gebruik gemaakt van Job Crafting. Job Crafting is het op eigen initiatief aanpassen van je werkzaamheden zodat ze beter aansluiten op je talenten, passies en drijfveren. Bij Job Crafting wordt de medewerker als uitgangspunt genomen, in plaats van de onderliggende functie. Wil je weten hoe je jouw eigen Job kunt Craften, doorloop dan deze 5 stappen.

We hopen dat deze blog je inspireert om concreet aan de slag te gaan met de sleutel uitdaging. Ben je benieuwd naar de andere 9 sleutels en hoe je deze kunt inzetten voor het optimaliseren van jouw werkgeluk. Download dan hier ons gratis E-Book: Optimaliseer jouw werkgeluk met de werkgelukformule.