30 jan 2018

In deze blog laten we zien hoe je jouw werkgeluk kunt optimaliseren door het vergroten van jouw (persoonlijk) leiderschap. Deze blog maakt deel uit van een reeks van 10. In elke blog staan we stil bij een andere sleutel voor het optimaliseren van jouw werkgeluk. 

Onze beleving van het werk wordt mogelijk gemaakt door goede aansturing. Vertrouwd worden en opbouwende kritiek ontvangen, helpt ons te leren en ons te ontwikkelen in onze rol en door te gaan met het realiseren van werkgeluk.

Uit onderzoek blijkt dat managers voor veel ongelukkige medewerkers zorgen. Haygroup geeft aan dat 68% van de managers een demotiverend werkklimaat creëert. Medewerkers die de organisatie verlaten geven als reden in 75% van de gevallen hun manager op. In onderzoek van Schouten Research 2016 geven medewerkers hun leidinggevenden een 5,6 voor bevlogen leiderschap. De enigen die positief denken over hun leiderschap zijn leidinggevenden zelf: die geven hun leiderschap een 8,2.

Op dit werkgelukgebied is dus veel winst te behalen. Het werkgelukgebied leiderschap bestaat uit 3 componenten: vertrouwen van je manager, feedback en aansturing.

Vertrouwen van manager

Veel van de challenges die Young Professionals in hun werk ervaren gaan over hun relatie met hun leidinggevende. Vaak komt het dan neer op een gebrek aan vertrouwen van beide kanten. Veel Young Professional voelen zich onnodig gecontroleerd of vinden dat ze te weinig verantwoordelijkheid krijgen. De enige manier om hier verbetering in aan te brengen, is om dit bespreekbaar te maken met je manager. En daar is durf en lef voor nodig en vraagt om jezelf kwetsbaar op te stellen. Onze tip is ga zo snel mogelijk in gesprek met elkaar en geef in het gesprek duidelijk aan welk gedrag maakt dat jij de indruk krijgt dat je weinig vertrouwen krijgt. Vertel ook hoe je het concreet anders wilt zien en vraag aan je manager of het ook daadwerkelijk zo is dat hij/zij jou niet vertrouwt. Vaak is het zo dat dit beeld alleen heerst bij jou als Young Professional. Mocht het wel zo zijn dat hij/zij moeite heeft met het geven van vertrouwen, vraag dan naar wat je anders kunt doen om het vertrouwen van je manager te winnen. We weten uit ervaring dat dit geen makkelijk gesprek is, maar dat het voeren van zo’n gesprek (los van de inhoud) met je manager al bijdraagt aan meer wederzijds vertrouwen.

Feedback

Wellicht vind je op dit moment dat je te weinig opbouwende kritiek ontvangt van je leidinggevende. Dat kan enerzijds te maken hebben met het feit dat je helemaal geen feedback ontvangt op je functioneren, anderzijds met het feit dat je alleen maar te horen krijgt wat niet goed gaat en beter kan. In beide gevallen is het goed om hierover met je manager in gesprek te gaan en expliciet te vragen om wat je manager waardeert in jouw functioneren en waar hij/zij ontwikkelmogelijkheden voor jou ziet. Belangrijk is dat je hierin doorvraagt bij je manager. Een antwoord als bijvoorbeeld ‘je mag wel wat pro-actiever zijn’, geeft nog weinig concrete richting. Waarin moet je dan pro-actiever zijn, wat moet je dan concreet in je gedrag laten zien. Vraag naar voorbeelden, dat verduidelijkt en concretiseert.

Aansturing 

Dit is een lastig thema, omdat je hier als Young Professional vaak weinig invloed op hebt. Het gaat namelijk over hoe jouw leidinggevende jullie als team aanstuurt. Mocht je vinden dat de aansturing van jouw team slecht is, check dit dan ook eens bij andere teamleden. Als dit beeld ook gedragen wordt door de andere teamleden, dan is het belangrijk dat jullie ook met elkaar nadenken over hoe je de aansturing idealiter ziet. Waar moet je manager concreet mee stoppen en wat mag hij/zij meer laten zien. Het gesprek hierover aangaan is waarschijnlijk een lastige, omdat de ander zich al snel bekritiseert kan voelen. En in dit geval hebben we het ook nog over jouw manager, die op zijn/haar beurt jouw weer beoordeelt. Dat is dan ook vaak de reden dat de manager weinig kritische feedback ontvangt van zijn medewerkers op zijn functioneren.

Toch is het van cruciaal belang om jouw manager te versterken in zijn leiderschap (het gaat niet om het bekritiseren). Door aan te geven wat je/jullie nodig hebben om meer werkgeluk te ervaren, kan je leidinggevende zijn gedrag hierop aanpassen. Veel te vaak blijft deze feedback in de hoofden van de medewerkers en weet de leidinggevende dus ook niet hoe hij/zij het beter kan doen voor zijn teamleden.

We hopen dat deze blog je inspireert om concreet aan de slag te gaan met de sleutel leiderschap. Ben je benieuwd naar de andere 9 sleutels en hoe je deze kunt inzetten voor het optimaliseren van jouw werkgeluk. Download dan hier ons gratis E-Book: Optimaliseer jouw werkgeluk met de werkgelukformule.