Bureau YOP begeleidt regelmatig traineeprogramma’s in organisaties. In deze blog delen we graag onze visie op talentontwikkeling van trainees met je. We zijn benieuwd wat jij hiervan herkent binnen jouw organisatie.

Trainee talentontwikkelthema’s 

Hieronder beschrijven we eerst 8 talentontwikkelthema’s die zich speciaal lenen voor trainees:

Leergierig

Trainees zijn leergierig en doorlopen een steile leercurve. In korte tijd verdiepen ze zich in een nieuw vakgebied, in nieuwe werkprocessen, doen ze projecten op verschillende afdelingen en werken ze aan persoonlijke ontwikkeling. Dat doet een behoorlijk beroep op de veerkracht en flexibiliteit van de trainee. Het kanaliseren en weten te integreren van alle opgedane kennis is vaak een hele uitdaging. Houd hier rekening mee in de begeleiding van je trainees.

Proactief sturing geven aan zichzelf en hun omgeving

Juist in deze fase is het belangrijk dat trainees inzicht krijgen in zichzelf en proactief sturing leren geven aan zichzelf en hun omgeving. Een goed en echt gesprek kunnen voeren, je zakelijk en tegelijkertijd persoonlijk kunnen presenteren of adequaat kunnen interveniëren op het proces en de relatie zijn hierin doorslaggevend. Hoe beïnvloed ik nu? Hoe voer ik verschillende gesprekken? Gewone concrete handvatten bieden en oefenen is voor deze doelgroep van groot belang.

Aparte status

Trainees hebben een aparte status. Wees hier transparant over binnen de organisatie en leer trainees om hiermee om te gaan en zich hierin transparant te gedragen. Wij helpen trainees om (opr)echt te zijn en aan te sluiten op de mensen met wie ze werken. En aan dit hele proces zichtbaar plezier te beleven!

Excelleren en het verschil maken

Onze ervaring is dat trainees graag willen excelleren in hun traineeperiode. Dat wil zeggen dat zij vanuit eigen kracht en talent leren werken, grenzen verleggen en weloverwogen risico nemen. Het is belangrijk om ‘bij te dragen’ en ‘verschil te maken’. Trainees zijn graag bezig met opdrachten die er werkelijk toe doen. Ongeduld is de andere kant van deze medaille. We komen regelmatig trainees tegen die vinden dat ze niet snel genoeg kunnen bijdragen. Het gevolg is twijfelen aan zichzelf of aan hun rol als trainee.

Zelfbewustzijn ontwikkelen

Trainees hebben een sterke behoefte om zich persoonlijk te ontwikkelen. In de begeleiding van trainees is het stimuleren van zelfonderzoek, zelfreflectie en bewustwording daarom belangrijk. Weten wie je bent, wat je kunt, wat je belemmert en wat je wil zijn veel gehoorde vraagstukken in onze programma’s.

De kunst van het waarmaken

We komen in onze programma’s regelmatig trainees tegen die een spanning ervaren tussen zichzelf waarmaken en het waarmaken van verwachtingen van anderen. Het omgaan met interne en externe druk, het managen van eigen onzekerheid en het behouden van een gezonde balans zijn daarom ook belangrijke thema’s onze traineeprogramma’s.

Eigenaar van hun eigen leerproces

Om trainees tot bloei te laten komen dienen zij zelf eigenaar van hun eigen leerproces te zijn. Dit betekent dat zij persoonlijke leerdoelen formuleren, reflecteren, leeropbrengsten zichtbaar maken en eigen leerkeuzes maken binnen het keuzemenu. In onze traineeprogramma’s betrekken wij vaak trainees direct in het design van het programma en laten wij ze ook zelf leerinterventies inrichten, zoals conferenties, netwerkbijeenkomsten en leermodules. Wij bieden ze handvatten, begeleiding, maar ook de verantwoordelijkheid om dergelijke interventies in co-creatie te organiseren. Trainees leren immers het meest van ervaringsgerichte interventies en van netwerken binnen de organisatie.

Netwerk bouwen en de business verkennen

Trainees nemen regelmatig deel aan verschillende netwerkbijeenkomsten. Onze ervaring is dat dit netwerken het meest oplevert als de ‘senior managers’ meedoen en/of ervaringen delen. De trainees kunnen in dit soort bijeenkomsten zichzelf laten zien. Bovendien is dit een hele goede manier om markt en business bewustzijn te ontwikkelen en overzicht te krijgen. Voor hun ontwikkeling betekent dit dat zij moeten leren om impactvolle bijeenkomsten op te zetten rond aansprekende businessthema’s, waar zijzelf maar ook anderen in kunnen schitteren.

Actuele vraagstukken van trainees

Hieronder geven we een opsomming van actuele vraagstukken van trainees in onze programma’s:

 • Zit ik bij de juiste werkgever om ervaring op te doen en mijzelf verder te ontwikkelen?
 • Hoe kom ik er achter wat ik echt wil? Hoe maak ik authentieke keuzes?
 • Wat zijn mijn talenten en passies? Hoe zet ik ze in?
 • Kan ik mij maatschappelijk inzetten? En hoe kan ik écht bijdragen?
 • Hoe ga ik om met senior collega’s / opdrachtgevers?
 • Hoe vind ik balans tussen het creëren van draagvlak en snel resultaat?
 • Hoe blijf ik zelf in balans?
 • Ik voel mij soms kleiner, minder dan de ander en ik heb minder ervaring, hoe ga ik hiermee om?
 • Hoe kan ik in het web van privé-professie-trainee mezelf blijven?
 • Hoe maak ik mezelf zichtbaar en profileer ik mezelf?

Essentiele werkvormen en leerinterventies die werken voor trainees

 • Zelfinzicht vergroten: Jezelf beter leren kennen (talenten, passie, drijfveren en gedragspatronen);
 • Leren door doen: Praktijkcasussen oefenen (eventueel met trainingsacteur) om gespreksvaardigheden te trainen.
 • Leren van ervaringen: Leren door te ervaren en te reflecteren (Action Learning);
 • Deep learning: Zelfonderzoek, zelfreflectie en zelfsturing stimuleren;
 • Samen leren: Intervisie en buddy systemen;
 • Business challenges: Opdrachten waarbij persoonlijke groei gekoppeld wordt aan de business
 • Persoonlijke feedback
 • Groeiperspectief: Talent voorop zetten, vanuit waarderend perspectief (AI) ontwikkelen;
 • Nieuwe leervormen: Combinatie tussen offline en online leren, leren door fysieke werkvormen zoals boksen, schermen, mindfulness en outdoor-programma’s.
 • Betrokken worden: Inspraak in het design en de uitvoering van het programma;
 • Leerinterventies zelf kunnen kiezen: Afwisseling tussen verplichte groepsmodules, optionele modules en individuele leerinterventies.

 

Wil je een keer met ons sparren over de inrichting of begeleiding van een talentontwikkelprogramma voor jullie trainees?

Stuur een mail naar info@bureauyop.nl en we nemen vervolgens heel graag contact met je op.