Peter van Klingeren

Ik ben een vrolijk en hulpvaardig mens en beschouw het leven en mijn medemens als kostbaar. Ik heb een oprechte belangstelling in de ander en dat wat de ander beweegt, wat zijn of haar drijfveren zijn. Ik wil de ander vooral goed begrijpen en krijg veel energie van beweging. Men zegt vaak over mij dat ik humoristisch, rustig en empathisch ben en dat ik staat ben om een veilige omgeving te creëren.

Mijn achtergrond

Ik geloof dat de mens de behoefte heeft om te blijven ontwikkelen en daar ook gelukkiger van wordt. Ontwikkeling en groei worden mogelijk gemaakt als je jezelf en de ander beter begrijpt. Daarom vind ik bewustwording en het opdoen van inzichten belangrijk. Én daag ik mensen uit nieuw gedrag te oefenen, waarbij het zien, het voelen en vooral het doen centraal staan. Ik wil vanuit dit geloof en deze interesse mensen helpen zichzelf beter te leren kennen en hun passie en hun eigen potentieel aan mogelijkheden, vaardigheden en talenten te ontdekken. Zo help ik de ander zijn of haar persoonlijke kracht te ontwikkelen.

Mijn missie

Mijn missie is het helpen van mensen in bekwaam worden en ontwikkelen. Ik geloof sterk in de veranderingsmogelijkheden die besloten liggen in de wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Welk effect heeft gedrag op de ander en hoe kun je je daar van bewust worden. Dat inzicht levert nieuwe mogelijkheden tot ontwikkeling op. Al is er maar één concrete ervaring binnen een rollenspel, die iemand de volgende dag helpt beter om te gaan met een situatie.

Mijn talent

Als Trainer en Coach werk ik vanuit gelijkwaardigheid en een vertrouwensband en ga ik hierbij altijd uit van de kracht van de mensen zelf. Ik ben gevoelig voor sfeer en onderstroom en kan op een empathische manier en zonder oordeel een confronterende spiegel voorhouden. Ik stel me daarbij dienstbaar kritisch op aan de cursist, zodat die veilig en gericht kan leren en oefenen.

Hiernaast ben ik als Trainingsacteur als levend oefenmateriaal in te zetten. Ik ben gespecialiseerd in het spelen van rollen binnen leersituaties. Hierbij anticipeer ik op de oefenstof die aangeboden wordt en beantwoord ik het gedrag van de ander op een reële en waarheidsgetrouw wijze. Ik spiegel gedrag en uitspraken en geef dit op een heldere en constructieve wijze terug aan de ander. Hierdoor laat ik de ander ervaren wat bepaald tegengedrag voor effect heeft. Ik sluit aan bij de vraag en het doel van de klant.

CV

Klik hier