Van profit naar purpose

Er is een beweging gaande in het bedrijfsleven, waarbij niet winstmaximalisatie maar welzijnsvermeerdering voorop komt te staan. Van profit naar purpose noemen wij deze beweging. Waar vroeger de focus lag op ‘ hoe veel winst gaan we behalen?’ zien we een verschuiving gaande naar ‘welke waarde voegen we toe?’  Deze ontwikkeling wordt ook wel de purpose economy genoemd. Daarmee krijgen relaties, betekenis, zingeving en geluk een prominente plek in de bedrijfsvoering

Het rendement van geluk

In de aflevering ‘ Rendement van Geluk’ van VPRO’s Tegenlicht (zie de aflevering onder inspiratie van YOP) zien we organisaties die de beweging van profit naar purpose inmiddels hebben ingezet en die met succes bijdragen aan een positieve maatschappelijke verandering. Organisaties die zich duurzaam ontwikkelen zijn volgens ons niet bedrijven die alleen maar halen, maar bedrijven die iets teruggeven of bijdragen aan de samenleving. We zien deze trend ook terug in het snel groeiende aantal Be Corps, bedrijven die allemaal op hun eigen manier toevoegen aan de samenleving en het verschil maken.

Van profit naar purpose voor YOP

Uit onderzoek van Deloitte (2016) blijkt dat 66% van de jongeren hun keuze voor een werkgever voor een groot deel baseren op hun maatschappelijke betekenis. YOP wil betekenis ervaren en waardevolle ervaringen opdoen. YOP wil op een zinvolle wijze bijdragen en graag zijn talenten inzetten voor een hoger maatschappelijk doel. Bedrijven die dit in hun bedrijfsvoering bij elkaar weten te brengen, hebben een magnetische werking op jong talent. In onze talentontwikkel programma’s besteden we veel aandacht aan het verbinden van de persoonlijke/professionele missie van YOP met de organisatie missie.

Van profit naar purpose voor Bureau YOP

Ook Bureau YOP is opgericht vanuit een purpose gedreven missie, namelijk het vergroten van het werkgeluk van Young Professionals. Al onze programma’s, workshops, trainingen en coaching zijn daarop gericht. Wij geloven dat het vergroten van werkgeluk bijdraagt aan duurzamere ontwikkeling van YOP en organisaties en daardoor waarde toevoegt aan onze samenleving in zijn geheel.

Voor meer informatie over de beweging van profit naar purpose, bekijk de aflevering het rendement van geluk van VPRO’s Tegenlicht:

Bedrijven met Maatschappelijke Betekenis

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies over talentontwikkeling