27 dec 2017

In deze blog laten we zien hoe je jouw werkgeluk kunt optimaliseren door te investeren in jouw werkrelaties. Deze blog maakt deel uit van een reeks van 10. In elke blog staan we stil bij een andere sleutel voor het optimaliseren van jouw werkgeluk. 

Gezonde relaties zijn belangrijke pijlers voor geluk op het werk en thuis. Goed op kunnen schieten met je teamgenoten, je managers en het hebben van vriendschappelijke relaties op het werk maakt het werk leuker en zal bijdragen aan een succesvolle samenwerking.

Als je aan medewerkers vraagt waarvan ze gelukkig worden, scoren onderstaande antwoorden meestal het hoogst: leuke collega’s, een goede manager en humor op de werkplek. Dit zijn allemaal tekenen van goede relaties, zorgzaamheid en verbinding.

Vriendschappelijke relaties op het werk

Uit onderzoek blijkt dat 40.5% van de Nederlandse medewerkers aangeeft goede vriendschappen te hebben op het werk. Collega’s die open zijn over hun kwetsbaarheden, die fouten toegeven, die hulp vragen en aanbieden, die je kunt vertrouwen en waar je lol en plezier mee kunt beleven, dragen bij aan het gevoel van verbondenheid. Je verbonden voelen met collega’s is een belangrijke sleutel voor meer werkgeluk.

Wat kun je zelf doen om deze verbondenheid te vergroten?

Stel jezelf kwetsbaar op, deel wat je bezighoudt, wat je lastig vindt en waar je enthousiast van wordt. En nodig je collega vervolgens uit om te vertellen wat er in hem/haar leeft. Dit is een belangrijke impuls voor het ervaren van meer verbondenheid. Als je de teamverbondenheid wilt vergroten, kun je bijvoorbeeld aan het begin van een overleg met elkaar delen wat je op dat moment echt bezighoudt. Dit versterkt het teamgevoel en de onderlinge verbondenheid. Ook het organiseren van team feedback sessie is een mooie manier om bij te dragen aan de teamverbondenheid.

Goede relatie met manager

Uit onderzoek blijkt dat managers voor veel ongelukkige medewerkers zorgen. Haygroup geeft aan dat 68% van de managers een demotiverend werkklimaat creëert. Medewerkers die de organisatie verlaten geven als reden in 75% van de gevallen hun manager op. In onderzoek van Schouten Research 2016 geven medewerkers hun leidinggevenden een 5,6 voor bevlogen leiderschap. De enigen die positief denken over hun leiderschap zijn leidinggevenden zelf: die geven hun leiderschap een 8,2. Als je de relatie met je manager wilt verbeteren, zal je zelf de eerste stap moeten zetten. Plan een 1 op 1 gesprek in om jullie samenwerking te bespreken en deel in dit gesprek zowel wat je waardeert als wat je dwars zit aan de samenwerking. Vraag ook aan je leidinggevende hoe hij de samenwerking met jou ervaart. Vervolgens kunnen jullie met elkaar bespreken hoe jullie de samenwerking concreet kunnen verbeteren. Uit ervaring weten we dat dit geen makkelijke opgave is en dat hier veel lef en moed voor nodig is. Toch zien we ook dat als medewerkers het echte gesprek aangaan met hun leidinggevende over de onderlinge samenwerking dat dit in 9 van de 10 gevallen een positieve impuls is voor de samenwerking.

Open cultuur

In een open bedrijfscultuur kan iedereen zijn ei kwijt. Er wordt openlijk gediscussieerd en medewerkers voelen zich veilig om zich ook echt uit te spreken. Uit onderzoek van KPMG blijkt dat 70 procent van de medewerkers ontevreden is over de interne openheid binnen de onderneming. Hier ligt dus veel ruimte voor verbetering. Hoe kun je nu zelf bijdragen aan een open cultuur? Start met luisteren en vragen stellen, i.p.v. meteen je oordeel of mening te geven. Openheid betekent ook dat mensen hun fouten durven toegeven. Dus stel jezelf kwetsbaar op en deel de fouten die je hebt gemaakt met anderen en vertel wat je hiervan hebt geleerd. Dat stimuleert ook anderen om zich kwetsbaar op te stellen en zo ontstaat een leercultuur in plaats van een afrekencultuur.

We hopen dat deze blog je inspireert om concreet aan de slag te gaan met de sleutel verbondenheid. Ben je benieuwd naar de andere 9 sleutels en hoe je deze kunt inzetten voor het optimaliseren van jouw werkgeluk. Download dan hier ons gratis E-Book: Optimaliseer jouw werkgeluk met de werkgelukformule.