03 feb 2017

“HOE KAN IK GELUKKIG ZIJN IN MIJN WERK?”

Dit is de meest gestelde coachvraag door Young Professionals uit onze praktijk van Bureau YOP. Dit is niet zo vreemd, als je weet dat de Young Professional anno 2017 ook wel de ‘geluk-zoek’ generatie genoemd wordt. Uit onderzoek weten we dat werkgeluk de belangrijkste werkbehoefte voor Young Professionals is (Bron: Young Professional onderzoek 2015) en dat het verschil tussen behoefte en realiteit groot is. Young Professionals in loondienst scoren namelijk maar een magere 6 op werkgeluk. Kortom werk aan je werkgeluk!

Wat is nu de sleutel naar meer werkgeluk? In deze blog delen we hoe je jouw werkgeluk zelf kunt vergroten. We bieden 10 sleutels die de deur openen naar meer werkgeluk. We baseren ons hierbij op onderzoek over werkgeluk, de Young Professional onderzoeksresultaten en ervaringen met Young Professionals uit onze praktijk. Hierboven vind je de 10 sleutels weergegeven in het werkgelukskompas.

  1. Zelfreflectie

Geluk is in jezelf te vinden en niet buiten jezelf. Dit klinkt misschien als een cliché, maar toch ontmoeten wij in onze praktijk regelmatig Young Professionals die de oorzaak van hun onvrede buiten zichzelf leggen. Wil je echt werk maken van je geluk? Dan betekent dat je zelf verantwoordelijkheid neemt voor je eigen geluk en je aandacht verplaatst van buiten naar binnen. Inzicht krijgen in jezelf en zelfonderzoek doen. Een effectieve manier van zelfonderzoek is zelfreflectie. Het bijhouden van een dagboek is hiervoor een beproefde methode. Een dagboek waarin je bijhoudt wat je die dag op je werk hebt meegemaakt en wat deze gebeurtenissen voor invloed hebben op je gedachten, gevoelens en gedragingen. Zo leer je met afstand naar jezelf te kijken en leer je je eigen (belemmerende) patronen te doorzien. Dit geeft rust, inzicht en zelfvertrouwen. Uit onze eigen ervaring en op basis van ervaringen van coachees weten we dat het werkgelukniveau stijgt door het consequent bijhouden van een dagboek.

  1. Verbondenheid

Wij zijn sociale wezens. We hebben behoefte aan sociale verbindingen, liefde en contact met anderen. Ook in ons werk. Collega’s die open zijn over hun kwetsbaarheden, die fouten toegeven, die hulp vragen en aanbieden, die je kunt vertrouwen en waar je lol en plezier mee kunt beleven. Je verbonden voelen met collega’s is een belangrijke sleutel voor meer werkgeluk. Wat kun je zelf doen om deze verbondenheid te vergroten? Stel jezelf kwetsbaar op, deel wat je bezighoudt, wat je lastig vindt en waar je enthousiast van wordt. En nodig je collega vervolgens uit om te vertellen wat er in hem/haar leeft. Dit is een belangrijke impuls voor het ervaren van meer verbondenheid. Als je de teamverbondenheid wilt vergroten, zou je aan het begin van een overleg met elkaar kunnen delen wat je op dat moment echt bezighoudt. Dit versterkt het teamgevoel en de onderlinge verbondenheid. Ook het organiseren van team feedback sessie is een mooie manier om bij te dragen aan de teamverbondenheid.

  1. Intrinsieke motivatie

Een derde sleutel voor meer werkgeluk is intrinsieke motivatie. Dit wordt gedefinieerd als de mate waarin de motivatie in je werk vanuit jezelf komt. Als je intrinsiek gemotiveerd bent, voer je een handeling uit omdat je het graag wilt, niet omdat je van buitenaf wordt gemotiveerd om dit te doen. Uit onderzoek blijkt dat intrinsiek gemotiveerde medewerkers gelukkiger zijn in hun werk dan extrinsiek gemotiveerde medewerkers. Intrinsiek gemotiveerde mensen werken vanuit hun eigen passies, talenten en drijfveren (drijfveren en waarden). Het kennen en inzetten van je eigen passies, talenten en drijfveren is dus een belangrijke voorwaarde om intrinsiek gemotiveerd te worden. Weet jij wat jou drijft in je werk en ken jij jouw waarden? Als je googelt op drijfveren en waarden kom je diverse online vragenlijsten tegen die je kunt invullen om te achterhalen wat jouw belangrijkste waarden en drijfveren zijn. Vervolgens is het belangrijk om op zoek te gaan naar een werkomgeving die zo veel mogelijk matcht met jouw waarden of drijfveren. Des te beter de match, des te hoger jouw werkgeluk.

  1. Autonomie

Autonomie geeft de mate aan waarin je zelf kunt en mag bepalen wat je doet in je werk zonder bemoeienis van buitenaf. Kortweg vrijheid van handelen, handelen naar eigen keuze. Uit het Young Professional onderzoek over werkgeluk blijkt dat ondernemers significant hoger scoren op werkgeluk, namelijk een 8. Het grootste verschil wordt veroorzaakt door de mate van autonomie. Ondernemers ervaren meer autonomie dan Young Professionals in loondienst. Je ziet ook steeds meer Young Professionals voor zichzelf starten. Echter ook binnen je huidige functie kun je natuurlijk ook je autonomie vergroten. De kunst van het ondernemen binnen een onderneming. Vergroot je verantwoordelijkheden, vraag om meer regelruimte of ga op zoek naar een leidinggevende die je meer vertrouwen en ruimte geeft. Het vergroten van je autonomie in je werk vraagt doorgaans veel lef en moed.

  1. Flow

Flow is het bijzondere gevoel van compleet opgaan in de activiteit, waarbij je de tijd en je omgeving uit het oog verliest. Het gevoel van flow hangt af van de relatie tussen vaardigheden en uitdaging. Zie de grafiek hieronder. Wil je meer flow ervaren in je werk? Ga dan op zoek een goede balans tussen de mate waarin je wordt uitgedaagd in je werk en de mate waarin je jouw talenten (waar je ook energie van krijgt) kwijt kunt in je werk. Formuleer uitdagende doelen en maak hierover SMART afspraken. Ken je talenten en zet deze optimaal in je werk.

  1. Zingeving

Zingevend werk is een steeds belangrijkere werkbehoefte voor Young Professionals blijkt uit onderzoek. Werk dat als betekenisvol ervaren wordt, draagt bij aan positieve gevoelens als zelfvertrouwen, optimisme, hoop en een algemeen gevoel van welzijn. We ontmoeten regelmatig coachees met zingevingsvraagstukken. Samen met deze coachees gaan we op zoek naar hun eigen persoonlijke missie (een persoonlijke missie geeft antwoord op de vraag: waartoe wil ik bijdragen?) Vervolgens vertalen we dit door naar een professionele missie en gaan we op zoek naar bedrijven en functies die hiermee matchen. Als je werkt en leeft vanuit je eigen missie zal je ervaren dat de mate van betekenis toeneemt.

  1. Mindset

Een van de grootste belemmeringen om echt gelukkig te zijn in je werk, heeft te maken met je mindset: de mate waarin je positief/negatief denkt over jezelf en jouw (werk)omgeving. Mensen met een positieve mindset handelen vanuit vertrouwen, denken in oplossingen, laten zich niet leiden door angst en zijn gelukkiger.

In onze praktijk komen we veel Young Professionals tegen die zichzelf onnodig en onbewust saboteren met allerlei belemmerende overtuigingen. Hierdoor boeten ze in op zelfvertrouwen en ervaren ze minder geluk in hun werk. Hieronder vind je de 10 meest gehoorde belemmerende overtuigingen die we in onze praktijk tegen komen:

Hoe kom je nu af van die belemmerende gedachten? Het belangrijkste is dat je ze bij jezelf leert herkennen en dat je weet wanneer je er door getriggerd wordt. Formuleer vervolgens tegenovergestelde positieve en helpende affirmaties. Het voert te ver in deze blog om dit in detail uit te leggen, maar als je hier meer over wilt lezen, dan verwijzen we je graag door naar Louise Hays. Zij is de grondlegger voor het omdraaien van belemmerende gedachten in positieve affirmaties. Wat wij coachees ook wel eens adviseren om een positieve mindset te vergroten, is om elke dag op te schrijven waar je dankbaar of trots op bent. Zo train je je positieve aandachtspier en groeit je positieve mindset.

  1. Impact

Een van de belangrijkste werkbehoeften van Young Professionals is impact maken. We komen vaak Young Professionals tegen die vinden dat ze te weinig het verschil kunnen maken in hun werk. Wil je meer impact maken? Definieer dan allereerst voor jezelf wat impact maken voor jou betekent. Misschien betekent het voor jou een belangrijke bijdrage leveren aan de omzetgroei, of het lanceren van een innovatief idee, of net wat extra’s doen voor een klant. De belangrijkste vraag is vervolgens: wie bepaalt of je impact maakt? Ben jij dit zelf of bepaalt die ander dat? Voor ons is een goede graadmeter als we kippenvel krijgen tijdens onze coaching of trainingen. Dan weten we dat wat er op dat moment gebeurt impactvol is.

Dit zijn de 10 sleutels voor meer werkgeluk. Hopelijk geeft het richting voor het vergroten van jouw werkgeluk. Ben je op zoek naar professionele begeleiding voor meer werkgeluk? Neem dan contact op met Bureau YOP. Onze professionele missie is het vergroten van het werkgeluk van Young Professionals. Je bent van harte welkom en we helpen je graag verder.

Voor nu wensen we je veel succes met het vergroten van jouw werkgeluk!